DISC Persoonlijke ontwikkeling

Gedrags- en communicatie analyse
PERSOONLIJKE STIJL (DISC) ANALYSE

De Persoonlijke Stijl (DISC) analyse geeft u inzicht in de verschillen tussen mensen, maar vooral inzicht in uzelf. Wat is uw natuurlijke manier van doen? Hoe gaat u om met bepaalde situaties onder druk? Wat is uw stijl van communiceren? Wat zijn uw onbewuste drijfveren? Dit rapport analyseert uw natuurlijke gedragsstijl. De Persoonlijke Stijl Analyse is gebaseerd op het DISC model. Het menselijk gedrag wordt hierin beschreven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier fundamentele temperamenten. Elk persoon laat alle vier de temperamenten zien in het gedrag, echter is één temperament ten alle tijden het sterkst aanwezig(primair) in combinatie met een ander temperament(secundair). Deze combinatie bepaalt in grote mate ons gedrag. Ook laat het profiel zien hoe we ons gedrag bewust kunnen inzetten en of dit afwijkt van onze onderbewuste voorkeuren. Met meer kennis van ons bewuste en onderbewuste handelen en onze gedragsvoorkeuren kunnen we onze sterkten gebruiken en valkuilen tijdig signaleren.

Hoe ziet het DISC profiel er uit?

Vier fundamentele temperamenten

⦁ D Dominant temperament:
Extravert, taakgericht, gedreven.
Wil controle uitoefenen

⦁ I Interactief temperament:
Extravert, mensgericht, prater.
Wil relateren met andere mensen.

⦁ S Stabiel temperament:
Introvert, mensgericht, teamplayer.
Wil relateren met andere mensen

⦁ C Consciëntieus temperament:
Introvert, taakgericht, analytisch.
Wil controle uitoefenen

Kernpatroon en gewenst patroon

De Persoonlijke Stijl Analyse meet de combinatie van het primaire(eerste) en secundaire(tweede) temperament, het kernpatroon. Deze stijl laat men zien als er sprake is van een bepaalde mate van druk, of als de omstandigheden minder gunstig zijn. Er wordt dan terug gekeerd naar het natuurlijke gedrag.

Ook wordt het gewenste patroon gemeten. Deze gedragsstijl laat men zien als men in goede doen verkeerd. Als er sprake is van gunstige omstandigheden. Door deze gunstige omstandigheden is men in staat om het gedrag af te stemmen. Men laat dan het gewenste gedrag zien.

Deze twee patronen worden inzichtelijk gemaakt en in een grafiek, soortgelijk aan hiernaast vertoond, weergegeven.

Waar bestaat DISC uit?
De Persoonlijke Stijl(DISC) Analyse bestaat uit een vragenlijst van 24 vragen met meerkeuze antwoorden. Daarnaast wordt er met een extra set van 20 vragen het zelfbeeld gemeten. Het zelfbeeld laat zien hoe iemand zichzelf ziet en het is interessant om te kijken in welke mate dit overeenkomt met het natuurlijke kernpatroon.

Voor wie is DISC geschikt?
DISC & Gezondheid

Gezondheid is natuurlijk een enorm breed begrip. Wanneer we de definitie van gezondheid letterlijk overnemen houdt dit het volgende in: “Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet van louter het ontbreken van ziekte of gebrek.”

Echter dient een ‘gezond’ individu zich continue aan te passen aan de veranderende omgeving. Het gaat, om enkele voorbeelden te noemen, om beslisvaardigheid, gedrevenheid, onderlinge relaties, zorgzaamheid, enthousiasme. De wijze van handelen, (samen)werken maar bovenal communiceren hebben een groot aandeel in de kwaliteit van de ‘fysieke’ gezondheid.

De communicatie- en gedragsvoorkeuren van een persoon worden echter wel in veel gevallen vergeten. Wanneer mensen maar lang genoeg tégen hun gedrags- en communicatievoorkeuren in blijven gaan, zou dit uiteindelijk kunnen leiden tot fysieke ongemakken. De uiteindelijke disbalans die hierdoor ontstaat wil het lichaam uiten.

 

Wanneer iemand in een situatie zit waarin hij of zij continue verantwoording moet af leggen en zelf weinig tot geen beslissingen mag nemen, zou dit tot frustraties kunnen leiden.

Of wanneer iemand verplicht wordt tot thuis werken, terwijl de persoon in kwestie dolgraag samenwerkt en contacten opbouwt met mensen zou ook dit tot irritaties kunnen leiden.

 

DISC & (Top)Sport
Het is algemeen bekend dat men moeite heeft om volhardend en gedisciplineerd te zijn wanneer het gaat om sporten en resultaten boeken. Echter kunnen onze gedrags- en communicatievoorkeuren gekoppeld worden aan voorkeuren in het sporten. Wellicht herken je je in een situatie waarbij je ‘alleen’ sporten oersaai vindt, of dat er weinig uitdaging en/of opbouw in de trainingen zit. Of vraag je je soms af waarom je juist deze oefeningen moet uitvoeren? DISC brengt dit in kaart zodat er een op maat gemaakte behandeling en/of training kan worden opgezet.

DISC & Werk
De DISC-profielen inzetten op de werkvloer kunnen zorgen voor effectievere communicatie. Doordat men een universele taal leert spreken met en tegen elkaar kunnen valkuilen voorkomen worden en kan men personen juist in hun kracht zetten bij bv het analyseren van processen, of bij het bedenken van een teamuitje maar ook bij veranderingen van structuur of veranderingen op organisatorisch niveau.

De profielen ondersteunen bij uitdagingen op het gebied van:

⦁ Effectieve communicatie
⦁ Teamtrainingen
⦁ Personeelsbeleid en organisatie
⦁ Veranderprocessen
⦁ Persoonlijk leiderschap
⦁ Persoonlijke ontwikkeling

DISC & Privé
De DISC-profielen bieden ondersteuning met het verkrijgen van zelfinzicht en het krijgen van inzicht in de ander. Hierdoor wordt niet alleen meer zelfwaardering gecreëerd, maar krijgt ook het zelfvertrouwen een boost en worden de kansen om de talenten optimaal te gebruiken gestimuleerd. Wanneer bovenstaand principe plaatsvindt zal dit leiden tot een verhoogde tolerantie van eenieder en zullen mensen meer begripvol met elkaar om gaan. Het leert partners in een universele taal spreken.

Bron: Q4 Profiles DISC Persoonlijke Stijl